Verslag


Organisaties die een verslag willen van een vergadering, schakelen vaak een notulist in. Die maakt meestal een beknopt verslag. Soms niet meer dan een besluitenlijst. Feitelijk en correct.

Mijn verslagen mij zijn anders. Langer. Dat komt door de aard van de bijeenkomsten die ik versla. Het gaat vaak om besprekingen waarbij de inbreng van (bijna) iedereen van belang is. Mijn verslagen doen recht aan hun bijdrage in de discussie.

Een ander kenmerk van mijn verslagen: ik geef de sfeer weer. Als mensen enthousiast of juist teleurgesteld zijn, verwerk ik dat in het verslag. Een goed verslag geeft niet alleen de standpunten weer, maar ook de gevoelens.

Ik krijg vaak complimenten: 'Knap dat jij van al die informatie zo'n samenhangend en helder verhaal weet te maken.' Mijn verslagen mogen dan wat langer zijn, ze worden goed gelezen maar vooral gewaardeerd.

Van Rooij Communicatie maakt(e) verslagen van:

  • Vergaderingen van de klankbordgroep Genneper Parken
  • Minicongressen van Trefpunt Groen Eindhoven
  • Lunchlezingen van de gemeente Eindhoven
  • Bijeenkomsten van diverse ontwikkeltafels inkoop zorg van de gemeente Eindhoven
  • Congressen georganiseerd door Euroforum
Als je dat wilt, maak ik van de bijeenkomst meteen foto's en verzorg ik via mijn vormgeefster de opmaak. Het resultaat is een fraaie pdf die digitaal kan worden verspreid en eventueel kan worden gedrukt.