Vechten tegen vooroordelen

22 juni 2017

Nicol Heijmans en Danielle Krekels

Hoogbegaafde kinderen komen veelvuldig in conflict met hun omgeving. Ook op school, waar ze zo graag geprikkeld zouden willen worden.

Maar helaas herkennen scholen hoogbegaafdheid niet altijd. En als dat wel zo is, ontbreekt het vaak aan een passend aanbod. Ook - of zelfs - in het passend onderwijs.

Ik interviewde Danielle Krekels, winnaar van de Mensa Award Werk 2016, en Nicol Heijmans. Beiden zijn hoogbegaafd en moeder van twee respectievelijk drie hoogbegaafde kinderen. Lees mijn artikel in Talent Magazine.


Blog